News

มีผลทันที ครม. เคาะแล้ว ค่าไฟฟ้า ลงอีกเหลือ 3.99 บาทต่อหน่วย

วันที่ 18 ก.ย.2566 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบลดค่าไฟฟ้าลงเหลือ 3.99 บาท/หน่วย มีผลทันที

หลังการประชุม ครม.เมื่อสัปดาห์ก่อน ครม. ปรับลดลงเหลือ 4.10 บาท/หน่วย จากเดิมค่าไฟฟ้าอยู่ที่ 4.45 บาท/หน่วย

ซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบให้รัฐมนตรีพลังงาน ไปให้ลดลงค่าไฟฟ้าอีกว่าสามารถทำได้หรือไม่

ซึ่งวันนี้ยืนยันลดได้ 3.99 บาท/หน่วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *