News

เปิดเงินเดือน “บิ๊กก้อง” ผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง หลังสานต่อคดี “กำนันนก” !

จากกรณี พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ได้เข้ามารับทำคดี “กำนันนก” ต่อจาก พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หลังมีคำสั่งโอนย้ายคดีมาให้กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางดูแล

 

สำหรับ “พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช” หรือ”บิ๊กก้อง” เป็นน้องชายของ พล.อ.จักรภพ ภูริเดช รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ซึ่งถือเป็นนายตำรวจรุ่นใหม่ ที่มีผลงานทั้งด้านการปราบปราม และปรับเปลี่ยนหน่วยงานใหญ่อย่างกองบัญชาการสอบสวนกลาง แต่ภายใต้การเลื่อนขั้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา จึงมีการคาดหมายกันว่า คุณสมบัติ อย่าง “บิ๊กก้อง” คือตัววางที่จะถูกผลักดันสู่ตำแหน่ง ผบ.ตร. ในวันข้างหน้าอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ สำหรับอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนของข้าราชการตำรวจ อ้างอิงข้อมูลจาก พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2565 ซึ่งการพิจารณาอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจแบบใหม่ยังอยู่ในกระบวนการ โดย พ.ร.บ นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างฐานเงินเดือนใหม่ที่เป็นธรรมต่อนายตำรวจชั้นผู้น้อย และป้องกันการคอร์รัปชัน หรือการเก็บส่วยของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจประเภทมียศ แบ่งออกดังนี้

. ระดับ ส.9 ยศ พลตำรวจเอก ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อัตราเงินเดือน 78,030 บาท
. ระดับ ส.8 ยศ พลตำรวจเอก อัตราเงินเดือน 39,090 – 76,800 บาท
. ระดับ ส.7 ยศ พลตำรวจโท อัตราเงินเดือน 35,090 – 76,800 บาท
. ระดับ ส.6 ยศ พลตำรวจตรี อัตราเงินเดือน 29,980 -76,800 บาท
. ระดับ ส.5 ยศ พันตำรวจเอก (พิเศษ) อัตราเงินเดือน 26,460 – 74,320 บาท
. ระดับ ส.4 ยศ พันตำรวจเอก อัตราเงินเดือน 22,700 – 70,360 บาท
. ระดับ ส.3 ยศ พันตำรวจโท อัตราเงินเดือน 19,410 – 58,390 บาท
. ระดับ ส.2 ยศ พันตำรวจตรี อัตราเงินเดือน 16,920 – 58,390 บาท
. ระดับ ส.1 ยศ ร้อยตำรวจเอก ร้อยตำรวจโท และร้อยตำรวจตรี อัตราเงินเดือน 12,530 – 54,820 บาท
. ระดับ ป.3 ยศ ดาบตำรวจ อัตราเงินเดือน 14,030 – 54,820 บาท
. ระดับ ป.2 ยศ จ่าสิบตำรวจ (พิเศษ) อัตราเงินเดือน 12,330 – 29,690 บาท
. ระดับ ป.1ยศ จ่าสิบตำรวจเอก สิบตำรวจโท และสิบตำรวจตรี อัตราเงินเดือน 8,610 – 21,980 บาท
. ระดับ พ.1 ชั้นพลตำรวจสำรอง อัตราเงินเดือน 3,070 – 6,790 บาท

สวัสดิการข้าราชการตำรวจ มีดังนี้

1.เบิกค่ารักษาพยาบาลของบิดา มารดา รวมถึงคู่สมรส และบุตร

2.มีบ้านพักตํารวจให้อยู่ฟรี หากไม่มีบ้านพัก สามารถใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้

3.เบิกค่าเล่าเรียนบุตร ได้ถึง 3 คน จนบุตรมีอายุ 25 ปี ทั้งสถานศึกษารัฐและเอกชน

4.มีเงินเบี้ยเลี้ยง เดินทางไปราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5.ได้รับพิจารณาขึ้นเงินเดือน ปีละ 2 ครั้ง

6.มีเงินเพิ่มพิเศษตามตำแหน่งงาน เช่น สายสืบ งานจราจร

7.ได้รับค่าตัดเครื่องแบบปีละ 2,000 บาท

8.ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

9.การลาพักผ่อนสูงสุด 30 วัน ลากิจส่วนตัว 45 วัน ลาคลอดบุตร 90 วัน ลาอุปสมบท 120 วัน

10.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจให้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงกว่าธนาคาร

11.มีเงินกู้กองกลางตำรวจในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าธนาคาร

13.สนับสนุนสินเชื่อ สวัสดิการตำรวจ สวัสดิการเงินกู้ เพื่อที่อยู่อาศัย

14.ลาศึกษาต่อได้ถึง 4 ปี (โดยไม่รับเงินเดือน)

15.มีกองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ

16.เงินช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต ใช้สำหรับจัดงานฌาปนกิจ หรือกรณีได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

17.มีเงินบำเหน็จบำนาญ (ยามเกษียณ)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *